Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "karan acharya"

Local News

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തെ കൃഷ്ണന്റെ കുടുംബമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു കലാകാരന്റെ കഴിവ് ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം, ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ...