എടിഎമ്മിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ പിൻവലിച്ചാൽ ഫീസ് ഈടാക്കാൻ നീക്കം; നിർദേശം റിസർവ്​ ബാങ്ക് ഓഫ്​ ഇന്ത്യ സമിതിയുടെത്

കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ദുരിതത്തിൽ വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുകയാണ് പല കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ. എടിഎമ്മിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കാനാണ് റിസർവ്​ ബാങ്ക് ഓഫ്​ ഇന്ത്യ സമിതിയുടെ നിർദേശം.

എടിഎമ്മുകളിൽനിന്ന്​ 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ പിൻവലിച്ചാൽ ഫീസ്​ ഈടാക്കാമെന്ന്​ റിസർവ്​ ബാങ്ക് ഓഫ്​ ഇന്ത്യ സമിതിയുടെ നിർദേശം. വിവരാവകാശ നിയ​മപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന്​ മറുപടിയായാണ്​ ആർബിഐ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്​.

എ.ടി.എമ്മുകളിൽനിന്ന്​ വൻ തുക പിൻവലിക്കുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനാണിത്.​ 5000 രൂപക്ക്​ മുകളിൽ പിൻവലിച്ചാൽ ഫീസ്​ ഈടാക്കുന്നത്​. ഓരോ തവണ 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ പിൻവലിക്കുമ്പോഴും ഫീസ്​ ഈടാക്കും.

Vinkmag ad

Read Previous

ചൈനീസ് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കണം: കേന്ദ്രമന്ത്രി; ചൈനീസ് കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച് റയിൽവേ

Read Next

രാജ്യം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക്: 24 മണിക്കൂറിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം രോഗികൾ

Leave a Reply

Most Popular