71-ാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ! അവര്‍ കിടിലംകൊള്ളട്ടെ,നമുക്ക് ആനന്ദനൃത്തം ചവിട്ടാം!

സര്‍ക്കാരിന്റെ യുദ്ധക്കോപ്പകളേയും സൈനികരേയും കുട്ടികളേയും വിഐപി കൊച്ചമ്മമാരേയും ഒരു ആജ്ഞക്ക് കീഴില്‍ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പൊങ്ങച്ച ചടങ്ങിന് സമാന്തരമായ/ഒരു പക്ഷെ വിപരീതമായ പ്രതിക്ഷേധം! ലോകം,രാജ്യം അത് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എം എന്‍ രാവുണ്ണി ഈ ജനവരി 26ന് രാഷ്ട്രം അതിന്റെ 71 മത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം ആഘോഷിക്കയാണ്! ഇത് ആരുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക്?…

Read More